הגשת תלונה לממונה על פניות הציבור

אינך מרוצה מהמענה שקיבלת על ידי אחד מעובדי החברה?

באפשרותך להגיש תלונה לממונה על פניות הציבור בחברה, עו”ד שניר אטיאס, במייל snir.attias@credit360.co.il
או בדואר רשום לכתובת: ב.ס.ר 2, בן גוריון 1, קומה 5, רמת גן, לידי קרדיט 360 משכנתאות בע”מ.