משכנתא בקליק

לשם בחינת התקשרות החברה עם הלקוח למתן אשראי, החברה תהיה רשאית לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי לגבי הלקוח.
לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגבי הלקוח, הכלולים במאגר בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע”ו-2016.