אמיר נוה, אנבר משכנתאות הלוואות ביטוח

עסקה לדוגמה
יועצי המשכנתאות: אנבר משכנתאות הלוואות ביטוח – אמיר נוה
אמיר נוה
אמיר נוה
נתוני הלווה:
  • לווה בן 53 שביקש למחזר ולהגדיל משכנתא קיימת על נכס בדרום תל אביב.
  • בשל מורכבות הבטוחה (נכס מפוצל ללא היתרים וללא טופס 4), הוחלט לשעבד את הנכס ובחישוב LTV להתייחס לשווי הקרקע בלבד.
  • שווי הקרקע – 4 מיליון ש״ח (שווי הנכס כולו לפי שמאות 6 מיליון ש״ח).
  • משכנתא קיימת משנת 2018 עם יתרה ע״ס 1.2 מיליון ש״ח ובהחזר חודשי ע״ס 13 אלף ש״ח, של הריבית בלבד.
  • הכנסות הלווה: 17 אלף ש״ח – 3,000 ש״ח כשכיר, 9,000 ש״ח כעצמאי ו-5,000 ש״ח כשכר דירה על הנכס.
ההלוואה שניתנה על ידי קרדיט 360, בהתאם לתמהיל שנבחר ע״י היועץ והלקוח:

900,000 ש״ח ל-30 שנה, תשלום קרן וריבית עם החזר של כ-7,500 ש״ח לחודש + 400,000 ש״ח – בלון מלא (ללא תשלום ל- 5 שנים), שאותם עתיד לסלק בתום 5 שנים.

התמהיל שנבחר ע”י היועץ והלקוח:

עסקה לדוגמה: אמיר נוה

מוזמנים לשתף: